Prvá slovenská učebnica arboristiky je voľným prekladom publikácie
ISA Certified Arborist Study Guide.

Slúži ako základ teoretických vedomostí potrebných pre skúšku ISA Certified Arborist. Má 230 strán.
Učebnicu si môžete objednať za 30,- € , člen ISA Slovensko za 25,- €.. Objednávky posielajte prosím mailom : sekretariat@isa-arbor.sk
Ponúkame Vám nový arboristický, česko-anglický, anglicko-český, výkladový slovník.

Nájdete v ňom výklad odborných arboristických pojmov, mnoho názorných ilustrácií, slovník názvov stromov Cz-Lt-Eng,
ako aj slovník škodcov.

Jeho kúpou podporíte dianie v prospech stromov na Slovensku.

Zakúpiť si ho môžete na pripravovanej ISA konferencii v októbri v Piešťanoch, alebo na eMailovej adrese združenia.
sekretariat@isa-arbor.sk
Cena: 15 € člen ISA Slovensko za 12 €.