Kontakt

Sídlo združenia :
ISA Slovensko
Stredná záhrádnícka škola
Brezová 2
921 77 Piešťany

Korešpondečná adresa :
Tomáš Fraňo - ISA Slovensko
Royova 2
831 01 Bratislava

tel : 00421 905 421 966 - Tomáš Fraňo
        00421 902 204 030 - Marcel Trnovský
        00421 915 971 867 - Zuzana Hudeková

e-mail :sekretariat@isa-arbor.sk

http://www.isa-arbor.sk
http://www.isa-arbor.com