• Prvý z arboristických štandardov publikovaných na Slovensku.
  Dielo vzniklo ako široký konsenzus odbornej verejnosti na Slovensku. Tvorcami sú SPU v Nitre, ŠOPSR, SAŽP a ISA Slovensko.
  Štandard „Rez stromov“ definuje typ a techniku zásahov, realizovaných prevažne na stromoch
  rastúcich mimo lesa s cieľom predĺžiť ich životnosť, udržať alebo zlepšiť zdravotný stav
  a zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť. Štandard môže byť referenčným dokumentom pre špecifikáciu
  zásahov vykonávaných na stromoch a pre štandardizáciu kvality vo vzťahu k dodávateľom
  prác. Odporúčame Vám preto, aby ste sa o dielo opierali pri zadávaní a preberaní prác na Vašich stromoch a zaraďovali ho ako podmienku Vašich verejných obstarávaní.
  Rez stromov je odborná činnosť, ktorá by mala byť vykonaná kvalifikovane na základe
  poznania biologických vlastností stromov. S rezom sú spojené nezvratné zmeny na stromoch,
  ktoré môžu mať zásadný vplyv na ich ďalší rast, vývin, ako aj funkcie a dĺžku života.
Rez Stromov
.