!POZOR! SKÙŠKA BOLA ZRUŠENÁ
CERTIFIKÁCIA EURÓPSKY ARBORISTA (ETW) 2016
Dátum: 20. októbra 2016, štvrtok


Aleje a stromoradia – ich plánovanie, obnova a údržba Odborný seminár organizovaný pri príležitosti VIII. ročníka Víkendu otvorených parkov a záhrad 10. jún 2016, Univerzitná knižnica v Bratislave

Pozvánka

Návratka - Program


 

 

ISA Slovensko V SPOLUPRÁCI SO STREDNOU ODBORNOU ŠKOLOU ZÁHRADNÍCKOU V PIEŠŤANOCH Vás pozývajú na dvojdňový pracovný seminár Hodnotenie stavu stromov a prevádzkovej bezpečnosti ktorý sa koná v dňoch 19. – 20.05. 2016 (štvrtok, piatok) v priestoroch Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch, Brezová 2

Pozvánka - Program


 

ISA Slovensko V SPOLUPRÁCI SO STREDNOU ODBORNOU ŠKOLOU ZÁHRADNÍCKOU V PIEŠŤANOCH Vás pozývajú na dvojdňový pracovný seminár Rez a výsadby stromov ktorý sa koná v dňoch 28. – 29.04. 2016 (štvrtok, piatok) v priestoroch Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch, Brezová 2

Pozvánka - Program


 

ISA Slovensko V SPOLUPRÁCI SO STREDNOU ODBORNOU ŠKOLOU ZÁHRADNÍCKOU V PIEŠŤANOCH Vás pozývajú na pracovný seminár Bezpečnostné väzby stromov ktorý sa koná v dňoch 09.06. 2016 (štvrtok) v priestoroch Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch, Brezová 2

Pozvánka - Program


 

ISA Slovensko Vás pozývajú na pracovný seminár Základný kurz rezu stromov
ktorý sa koná dňa 10.03. 2016 (štvrtok) v priestoroch kaviarne a reštaurácie Kolmanka
(v blízkosti Kolmanovej záhrady) v Prešove, Kollárova

Pozvánka - Program
Návratka


SA Slovensko Vás pozývajú na pracovný seminár Hodnotenie stavu mestských stromov. 1.časť – neolistené stromy ktorý sa koná dňa 31 . 03 . 20 1 6 ( štvrtok ) v priestoroch kaviarne a reštaurácie Kolmanka (v blízkosti Kolmanovej záhrady) v Prešove, Kollárova

Pozvánka - Program
Návratka


 

ISA Slovensko V SPOLUPRÁCI SO STREDNOU ODBORNOU ŠKOLOU ZÁHRADNÍCKOU V PIEŠŤANOCH
Vás pozývajú na pracovný seminár Základný kurz rezu stromov
ktorý sa koná dňa 10.03. 2016 (štvrtok) v priestoroch Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch, Brezová 2

Pozvánka - Program
Návratka


 

ISA Slovensko V SPOLUPRÁCI SO STREDNOU ODBORNOU ŠKOLOU ZÁHRADNÍCKOU V PIEŠŤANOCH
Vás pozývajú na pracovný seminár Hodnotenie stavu mestských stromov.
1.časť – neolistené stromy ktorý sa koná dňa 17.03. 2016 (štvrtok) v priestoroch Strednej záhradníckej školy
v Piešťanoch, Brezová 2

Pozvánka - Program
Návratka


 

Prvý z arboristických štandardov publikovaných na Slovensku. Dielo vzniklo ako široký konsenzus odbornej verejnosti na Slovensku. Tvorcami sú SPU v Nitre, ŠOPSR, SAŽP a ISA Slovensko. Štandard „Rez stromov“ definuje typ a techniku zásahov, realizovaných prevažne na stromoch rastúcich mimo lesa s cieľom predĺžiť ich životnosť, udržať alebo zlepšiť zdravotný stav a zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť. Štandard môže byť referenčným dokumentom pre špecifikáciu zásahov vykonávaných na stromoch a pre štandardizáciu kvality vo vzťahu k dodávateľom prác. Odporúčame Vám preto, aby ste sa o dielo opierali pri zadávaní a preberaní prác na Vašich stromoch a zaraďovali ho ako podmienku Vašich verejných obstarávaní. Rez stromov je odborná činnosť, ktorá by mala byť vykonaná kvalifikovane na základe poznania biologických vlastností stromov. S rezom sú spojené nezvratné zmeny na stromoch, ktoré môžu mať zásadný vplyv na ich ďalší rast, vývin, ako aj funkcie a dĺžku života.

Rez Stromov


ISA Slovensko v spolupráci so ŠOPSR, SIŽP, OZ KOZEL a EKOPOLISOM vydala informačný materiál o škodlivej a nezákonnej praxi dekapitácii stromov.
Materiál je voľne šíriteľný v elektronicke podobe.

Lipa a lipa

 


ISA SLOVENSKO V SPOLUPRÁCI
SO STREDNOU ZÁHRADNÍCKOU ŠKOLOU V PIEŠŤANOCH
Vás pozývajú na pracovný seminár:

Hodnotenie stavu mestských stromov.
1.časť – neolistené stromy,

ktorý sa koná dňa 26.03. 2015 (štvrtok)
v priestoroch Strednej záhradníckej školy
v Piešťanoch, Brezová 2

Pozvánka
Návratka


ISA Slovensko
V SPOLUPRÁCI SO STREDNOU ZÁHRADNÍCKOU ŠKOLOU V PIEŠŤANOCH
Vás pozývajú na pracovný seminár
DEŇ STROMU,
ktorý sa koná dňa 10.12. 2014 (streda)

 

Pozvánka-Program


19.07.2014 od 9:00 sa v Piesštanoch
v mestskom parku konajú
stromolezecké majstrovstvá Slovenska

stromolezecke majstrovstva slovenska


ISA SLOVENSKO V SPOLUPRÁCI
SO STREDNOU ZÁHRADNÍCKOU ŠKOLOU V PIEŠŤANOCH
Vás pozývajú na pracovný seminár:

Základný kurz rezu stromov,

ktorý sa koná dňa 20.03. 2014 (štvrtok)
v priestoroch Strednej záhradníckej školy
v Piešťanoch, Brezová 2

Pozvánka
Návratka


ISA SLOVENSKO V SPOLUPRÁCI
SO STREDNOU ZÁHRADNÍCKOU ŠKOLOU V PIEŠŤANOCH
Vás pozývajú na pracovný seminár:

Hodnotenie stavu mestských stromov.
1.časť – neolistené stromy,

ktorý sa koná dňa 27.03. 2014 (štvrtok)
v priestoroch Strednej záhradníckej školy
v Piešťanoch, Brezová 2

Pozvánka
Návratka


ISA Slovensko ISA SLOVENSKO A FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

Vás pozývajú na pracovný seminár Dr.rer.silv. Thomas Jung PHYTOPHTHORA, Ocohorenia na stromoch, rastúca hrozba pre lesy, parky a škôlky.

ktorý sa koná dňa 17.04. 2013 (streda) v priestoroch FZKI v Nitre, Tulipánová 7

 

Pozvánka


ISA Slovensko
V SPOLUPRÁCI SO STREDNOU ZÁHRADNÍCKOU ŠKOLOU V PIEŠŤANOCH Vás pozývajú na pracovný seminár

Hodnotenie stavu mestských stromov. 1.časť – neolistené stromy

ktorý sa koná dňa 04.04. 2013 (štvrtok) v priestoroch Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch, Brezová 2

 

Pozvánka / návratka


ISA Slovensko
V SPOLUPRÁCI SO STREDNOU ZÁHRADNÍCKOU ŠKOLOU V PIEŠŤANOCH Vás pozývajú na pracovný seminár

Základný kurz rezu stromov

ktorý sa koná dňa 14.03. 2013 (štvrtok) v priestoroch Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch, Brezová 2

 

Pozvánka / návratka


ISA SLOVENSKO
A
FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
Vás pozývajú na pracovný seminár
DEŇ STROMU
ktorý sa koná
dňa 08.11. 2012 (štvrtok),v priestoroch FZKI v Nitre, Tulipánová 7

 

Pozvánka / program


ISA SLOVENSKO
V SPOLUPRÁCI SO
STREDNOU ZÁHRADNÍCKOU ŠKOLOU V PIEŠŤANOCH
Vás pozývajú na pracovný seminár
Základný kurz rezu stromov

21.03. 2011 (streda), v priestoroch Strednej záhradníckej školy, v Piešťanoch, Brezová 2

 

Pozvánka / program

Návratka


DEŇ STROMU
ISA Slovensko a REC Slovensko
V SPOLUPRÁCI SO
STREDNOU ZÁHRADNÍCKOU ŠKOLOU V PIEŠŤANOCH

9.11. 2011 (streda), v priestoroch Strednej záhradníckej školy, v Piešťanoch, Brezová 2

 

Pozvánka / prihláška


Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestských oblastiach:
Európska cena Hlavné mestá biodiverzity,

Štvrtý seminár pre samosprávy miest a obcí
Ochrana biodiverzity v plánovacích nástrojoch miest a obcí

17. máj 2011, Banská Bystrica

 

Pozvánka / prihláška

Program


POZVÁNKA NA KONFERENCIU DREVINY VO VEREJNEJ ZELENI 2011 17. 5. -18. 5. 2011 NITRA

Pozvánka

 


Konferencia Dreviny vo verejnej zeleni 2011

Témy prednesených príspevkov:

 


Odborný seminár Historické parky na Slovensku- III.

Kaštieľ Dolná Krupá 9. decembra 2010

Pozvánka

Záväzná prihláška


ISA SLOVENSKO
v spolupráci s ÚSTAVOM ZÁHRADNEJ A KRAJINNEJ ARCHITEKTÚTY FA STU, Vás pozývajú na pracovný seminár
DEŇ STROMU, ktorý sa koná dňa 5.11. 2010 (piatok) v priestoroch Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch, Brezová 2

Program


Strom pro život – život pro strom IX. KVALITA PRÁCE V ARBORISTICE – POZNÁTE JI?! 23. – 24. srpna 2010, Brno

10. mistrovství České republiky ve stromolezení 22. srpna 2010, Brno

Program


Majstrovstva Rakúska v stromolezení . 26.06.2010 v Eisenstadte, Schlosspark - Esterhazy

Program a prihláška v nemeckom jazyku


Majstrovstva Europy v stromolezeni. 12 a 13.6. 2010-05-03

www.eurotcc.org


20. Annual General Meeting 28th - 30th May 2010, Riga, Latvia

Agenda

Program

Prihláška


Pozývame Vás na Deň stromov do Bratislavy, botanickej záhrady, 28. a 29. mája .2010

den stormov 2010


- zážitkový program nie len pre deti

- ekovýchova pre deti

- výstava bonsaiov

- výstava samorastov

- výstava kaktusov

- ukážky práce arboristov

 


Obrázky z minoloročných dní stromov si možete pozrieť v galérii.
Pozvánka na workshop - Dreviny ako súčasť verejných priestorov
2. marec 2010 od 9,00, penzión ALMADA, Hronská 705, Zvolen

Pozvánka na workshop na stiahnutie

Prihláška na stiahnutiePrvá slovenská učebnica arboristiky je voľným prekladom publikácie ISA Certified Arborist Study Guide.
Slúži ako základ teoretických vedomostí potrebných pre skúšku ISA Certified Arborist. Má 230 strán. Učebnicu arboristiky si môžu členovia ISA Slovensko objednať za 35,- €. Nečlenom ponúkame učebnicu za 55,- €. Objednávky posielajte prosím mailom : office@isa-arbor.sk

Vážení priatelia, dovoľte, aby sme vás pozvali na tohtoročný Deň stromu (PREDSTAVENIE novej slovenskej učebnice arboristiky) do Piešťan, dňa 27.11. 2009 (piatok) v priestoroch Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch, Brezová 2. (mapka) K danému dátumu by sme mali mať vytlačenú prvú slovenskú učebnicu arboristiky. Radi vam ju predstavíme.

den stromu 2009


Program si môžete stiahnuť tu: program (cca 1MB)


Obrázky z minoloročných dní stromov si možete pozrieť v galérii.

 

 

 

 


Pozývame Vás na Deň stromov do Bratislavy, botanickej záhrady, 29. a 30. mája 2009

den stormov 2009


- zážitkový program nie len pre deti

- ekovýchova pre deti

- výstava bonsaiov

- výstava samorastov

- výstava kaktusov

- ukážky práce arboristov

 


Obrázky z minoloročných dní stromov si možete pozrieť v galérii.


Podnet k náprave: V Bratislave 8.decembra 2008 Verejný dom v Sade Janka Kráľa
– krutý výsmech tradičnej morálke

Verejny dom v Sade Janka Krala - kruty vysmech tradicnej moralke, podnet k naprave

ISA SLOVENSKO A STREDNÁ ZÁHRADNÍCKA ŠKOLA PIEŠTANY

Vás pozývajú na pracovný seminár

DEŇ STROMU,

ktorý sa koná dňa 17.10. 2008 v priestoroch Strednej záhradníckej školy v Pieštanoch, Brezová 2
Pozvánka na DEŇ STROMUSpolečnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
občanské sdružení
Sekce péče o dřeviny – ISA
člen International Society of Arboriculture a European Arboricultural Council

pořádá
pod záštitou

primátora města Brna Romana Onderky
7. ročník národní arboristické konference
Strom pro život – život pro strom VII.
ALEJE V KRAJINĚ
a
8. mistrovství ČR ve stromolezení

16.–19. srpna 2008, BRNO, park na Špilberku a areál MZLU

Pozvánka
Prihláška
Pozvánka na závod
Prihláška na závod


Pozývame Vás na Deň stromov do Bratislavy, botanickej záhrady, 6. a 7. júna .2008

den stormov 2008


- zážitkový program nie len pre deti

- ekovýchova pre deti

- výstava bonsaiov

- výstava samorastov

- výstava kaktusov

- ukážky práce arboristov

 


Obrázky z minoloročných dní stromov si možete pozrieť v galérii.ISA Inaugural Asia Pacific Conference & Tree Climbing Championships Brisbane, Australia 9th-14th May 2008

Pozvánka


European Congress of Arboriculture, Turin 16 to 18 of June 2008

Dear Friends and Colleagues,


here attached you will find the first announcement of the European Congress of Arboriculture to be held in Turin from 16 to 18 of June 2008. Please take a look to the call for papers and consider to participate to this event which will gather people who are interested in arboriculture and urban greening. For further information check the website www.isaeuropeancongress.eu

I look forward to hearing from you soon

Francesco Ferrini

Francesco Ferrini
Professore di Arboricoltura urbana e di Parchi e Giardini
(Full Professor of Arboriculture and Managements of Parks and Gardens)
Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura - Universita di Firenze
Viale delle Idee, 30 50019 - Sesto Fiorentino (Firenze) - ITALY
francesco.ferrini@unifi.it,
Tel. +39055 5254033 fax +39 055 5254017
cellulare 349 8058012
Skype: checcoferro632

European Congress of Arboriculture pozvánka
Format paper European Congress of Arboriculture
European congress of arboriculture prihláška
Priatelia historických parkov a záhrad pri Národnom Truste n.o. v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR

 si Vás dovoľujú pozvať na prednášku
pána Johna Ducieho z organizácie An Taisce – Národný Trust Írska z Dublinu

„Historické záhrady Írska – ochrana pomocou budovania povedomia“

Dňa: 23.11.2007 o 16:00 hod
Miesto: Pamiatkový úrad, Cesta na Červený most č. 6, Bratislava, Miestnosť č. 101

Pozvánka na stiahnutie

Životopis Johna Ducieho na stiahnutie


ISA SLOVENSKO
A
STREDNÁ ZÁHRADNÍCKA ŠKOLA PIEŠŤANY

Vás pozývajú na pracovný seminár

DEŇ STROMU,

dňa 19.10. 2007
v priestoroch Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch, Brezová 2

POZVÁNKA TU      PROGRAM TU


 
„STROM PRO ŽIVOT-ŽIVOT PRO STROM“

6. ROČNÍK NÁRODNÍ ARBORISTICKÉ KOFERENCE

7. MISTROVSTVÍ ČR VE STROMOLEZENÍ

22. - 24 srpna 2007, BRNO

POZVÁNKA TU      PRIHLÁŠKA TU

www.arboristika.czPozývame Vás na Deň stromov do Bratislavy, botanickej záhrady, 15+16. júna .2007

den stormov 2007


- zážitkový program nie len pre deti

- ekovýchova pre deti

- výstava bonsaiov

- výstava samorastov

- ukážky práce arboristov


Obrázky z minoloročných dní stromov si možete pozrieť v galérii.Pozývame Vás na "Víkend historických parkov a záhrad Bratislavy" ,
9 a 10. júna 2007 program si pozrite tu

.Dňa: 19.-20. apríla 2007 medzinárodný seminár

“Manažment a interpretácia historických parkov a záhrad Bratislavy s dôrazom na zapojenie verejnosti”

pozvánku si stiahnite tu

program si stiahnite tu
doplňujúce informácie k semináru s návratkou si pozrite tuPozývame Vás na Deň stromu do Piešťan, 20.10.2006 pozvánku si stiahnite tu

.

S poľutovaním Vám oznamujeme, že dňa 20. júla 2006 zomrel pán riaditeľ strednej záhradníckej školy v Piešťanoch a člen správnej rady ISA Slovensko Ing. Igor Drobný, PhD.
Česť jeho pamiatke.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich prínos k peknému 3. ročníku
tejto milej akcie. Počasiu odkazujeme, že Ďeň stromov sa budúci rok bude konať rovnako
v prvý júnový piatok a sobotu
.

2. - 3. júna 2006 Deň stromov.

Arboristika pre deti a všetkých.Obrázky z tohto- a minoloročných dní stromov si možete pozrieť v galérii.
Pracovný výbor NTS „Priatelia historických parkov a záhrad“

pozrite si dokument:


STN 83 7010 "Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie"
platí od apríla 2005 !!!

Stromová vegetácia zohráva nenahraditeľnú úlohu pri kvalite životného
prostredia osobitne v urbanizovaných sídlach. Ošetrovanie a udržiavanie
drevín a ich ochrana je základným predpokladom ich úspešného rastu a
dalšieho rozvoja. STN 83 7010 "Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej
vegetácie" vstúpila do platnosti 1.apríla 2005. Slovenská republika sa tým
priblížila okolitým európskym krajinám, ktoré majú vypracovanú sústavu
noriem a usmernení v oblasti starostlivosti o stromy.

Normu možťe získať na adrese:

Slovenský ústav technickej normalizácie
Karloveská 63
840 00 Bratislava 4