Vážení priatelia,

dovoľte, aby sme Vám týmto oznámili založenie občianskeho združenia s názvom
ISA Slovensko, ktoré bolo zaregistrované dňa 8.4.2004.

Ciele združenia, jeho poslanie a činnosť:
ISA Slovensko je profesijným i záujmovým združením ľudí zaujímajúcich sa o strom v najširšom slova zmysle. Našou prvoradou úlohou je vzdelávanie v arboristike, organizácia seminárov, školení, workshopov, eventov, výmena skúseností, podpora legislatívnych a normatívnych dokumentov v prospech zelene, mestskej zelene zvlášť, stromov obzvlášť.
Člen ISA Slovensko je informovaný o všetkých relevantných akciách na Slovensku i v zahraničí, má možnosť vzdelávať sa pod záštitou medzinárodnej organizácie pôsobiacej od roku 1924.

Asociovaná organizácia ISA (Associated organization) má možnosť vykonávať certifikačné programy, ktoré sa končia na celom svete uznávaným certifikátom – ISA Certified Arborist.
Činnosť ISA Slovensko rešpektuje záujmy svojich členov. Pripadný dopyt po školení v istej špecifickej oblasti je flexibilne odzrkadlený v programe ISA Slovensko.

Školitelia a prednášajúci sú domáci i zahraniční odborníci. ISA Slovensko úzko spolupracuje s ISA Austria
a ISA CZ. ISA Slovensko vydáva odborné publikácie, ktoré si môžete objednať v sekcii média na tejto stránke.
Člen ISA Slovensko má možnosť odoberať americký časopis Arborist News + Journal of Arboriculture a nemecký Baumzeitung.
V prípade, že Vás naša ponuka oslovila, nájdete v dokumentoch na tejto stránke prihlášku a stanovy našeho združenia. ISA Slovensko poriada Ďeň stromov v botanickej záhrade v Bratislave a Ďeň stromu na strednej záhradníckej škole v Pieštanoch.
Chceli by sme Vás týmto požiadať o aktívnu participáciu na arboristickom dianí na Slovensku. Vaše návrhy a otázky posielajte prosím neodkladne na adresu uvedenú v kontakte.


S prianím všetkého dobrého ostáva s pozdravom správna rada ISA Slovensko
Zuzana Hudeková
Marcel Trnovský
Tomáš Fraňo